1. Стандартни бизнес условия
 • 1 Основни положения

(1) Следните правила и условия се прилагат за всички договори, които Вие като доставчик (Blue-Berry GmbH) сте сключили с нас чрез уебсайта blue-berry.eu, освен ако страните не са уговорили друго писмено. Отклоненията или противоречивите правила и условия са приложими само след нашето изрично съгласие.

(2) Предлагаме стоките си за продажба само ако Вие сте физическо или юридическо лице или юридическо частно дружество, което при сключване на правна сделка извършва търговска или самостоятелна дейност (предприемач). Изключва се сключване на договор за покупка с потребителите.

 • 2 Сключване на договора

(1) Предмет на договора е продажба на стоки. Основните характеристики на стоките можете да намерите в съответната оферта.

Ние продаваме продукта под наше собствено име от името на други, т.е. за външна страна, която притежава въпросния продукт. В тази връзка ние играем ролята на частичен или пълен комисионер. Въпреки това ние сме договорен партньор, който се ползва с всички съответни права и носи всички съответни отговорности.

(2) При поставянето на въпросния продукт на нашия уебсайт, ние ви предоставяме обвързваща оферта за сключване на договор за онлайн системата за количка за пазаруване при условията, посочени в описанието на артикула.

(3) Споразумението за покупка се осъществява чрез системата за онлайн пазарска количка, както следва:

Предназначените за закупуване продукти се преместват в “количката за пазаруване”. Можете да изберете количката за пазаруване, като използвате съответните бутони на навигационната лента и да правите промени там по всяко време.

След като извикате страницата „Плащане“ и въведете необходимите лични данни и условията за плащане и доставка, цялата информация за поръчката се показва отново на страницата с обобщена информация за поръчката.

Ако сте използвали система за незабавни плащания (напр. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) за получаване на плащания, или ще бъдете насочени към нашия онлайн магазин на страницата с обобщена информация за поръчката, или ще бъдете пренасочени към уеб страницата на доставчика на незабавни плащания.

Ако бъдете пренасочени към системата за незабавни плащания, изберете и въведете вашите данни, както е подходящо. След това ще бъдете върнати на страницата с обобщена информация за поръчката в нашия онлайн магазин.

Преди да бъде изпратена поръчката, можете да проверите отново всички данни, да ги промените (което може да стане и чрез функцията „назад“ на интернет браузъра) или да анулирате транзакцията за покупка.

Като щракнете върху съответния бутон за подаване на поръчката, вие декларирате приемането на поръчката по правно обвързващ начин, чрез който се осъществява споразумението.

(4) Освен това можете да подадете обвързваща оферта (поръчка) по телефон, имейл, факс или по пощата.

Офертата се приема (и следователно се сключва договор) след поръчка по телефона незабавно или най-късно в рамките на 5 дни чрез потвърждение в писмена форма (напр. имейл), което потвърждава изпълнението на поръчката или доставката на стоките (потвърждение на поръчката).

Ако не получите съответно известие в рамките на този срок, вече не сте обвързани с поръчката си. Услугите, ако има такива, вече предоставени, в този случай се възстановяват незабавно.

(5) Предоставяме индивидуални оферти при поискване, които ще Ви бъдат изпратени на хартиен носител и които ще бъдат обвързващи за нас за срок от 5 дни. Можете да приемете офертата, като ни изпратите писмено потвърждение.

(6) Изпълнението на поръчката и изпращането на всички детайли, необходими за сключването на договора, се извършва чрез електронна поща, частично автоматизирано. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте депозирали при нас, е правилният и че получаването на съответните имейли е гарантирано. По-специално, трябва да се уверите, че съответните имейли не са блокирани от СПАМ филтър.

 • 3 Цени, условия на плащане и разходи за доставка

(1) Посочените в съответните оферти цени са нето. Те не включват законоустановения ДДС.

(2) Направените транспортни разходи не са включени в покупната цена; те се отчитат отделно, освен ако не е обещано, че доставката е безплатна. Можете да намерите повече подробности под съответния бутон на нашия интернет сайт или в съответната оферта.

(3) Ако доставката се извършва в страни извън Европейския съюз, може да понесем неоправдани допълнителни разходи, като мита, данъци или такси за парични преводи (такси за превод или обмен на валута, начислявани от банките), които трябва да поемете.

(4) Вие също трябва да поемете разходите, произтичащи от парични преводи в случаите, когато доставката се извършва в държава-членка на ЕС, но плащането е инициирано извън Европейския съюз.

(5) Опциите за плащане се показват с помощта на съответно обозначен бутон на нашия интернет сайт или в съответната оферта. Ако във фактурата не е посочен друг период на плащане или при индивидуални видове плащане, вземанията за плащане от подписания договор са незабавно дължими за плащане. Приспадане на отстъпка е допустимо само ако е изрично посочено в съответната оферта или във фактурата.

(6) SEPA дебитно известие (основно и/или корпоративно дебитно известие)

Ако плащането трябва да бъде извършено чрез основно дебитно известие SEPA или корпоративно дебитно известие SEPA, вие ни упълномощавате да съберем сумата на фактурирането от посочената сметка, като издадем съответния SEPA мандат. Дебитното известие се събира в рамките на 3-10 дни след сключване на договора.

Срокът за изпращане на предизвестието е съкратен на 5 дни преди падежа. Вие сте длъжни да гарантирате, че въпросната сметка притежава достатъчно средства за покритие на датата на падежа. Ако влезе в сила дебитно известие за връщане поради ситуация, в която не сте изпълнили задължението си, трябва да платите случайната банкова такса.

Запазваме си правото да забраним използването на методите на плащане, свързани с основни дебитни известия SEPA и/или корпоративни дебитни известия SEPA в отделни случаи.

 • 4 Условия за доставка

(1) Вероятната дата за доставка е посочена в съответната оферта. Датите на доставка и условията за доставка са обвързващи само ако са потвърдени от нас писмено. При метода на предплащане чрез превод изпращането на стоките се извършва едва след като получим пълната покупна цена и разходите за изпращане.

(2) Ако поръчан от Вас продукт не е наличен, противно на очакванията, въпреки навременното приключване на съответната транзакция за покритие, поради причини, за които не носим отговорност, Вие ще бъдете информирани за неналичността незабавно и в случай на теглене, плащанията, които вече са направени от вас, ще бъдат възстановени незабавно.

(3) Изпращането се извършва на ваш риск. При желание от ваша страна, стоките се изпращат с подходяща транспортна застраховка, като разходите по същата са за ваша сметка.

(4) Доставките на части са допустими и могат да бъдат определени независимо от вас, при условие че това не налага допълнителни разходи за доставка за вас.

 • 5 Гаранция

(1) Гаранционният срок е една година от доставката на стоките. Намаляването на срока не се прилага:

– за вреди, виновно приписани на нас, произтичащи от нараняване на живота, крайниците или здравето и за други щети, причинени от умишлено умишлено или груба небрежност;

– доколкото съзнателно сме прикрили дефекта или сме приели гаранция за качеството на стоката;

– за стоки, които се използват за сграда в съответствие с инструкциите за нормална употреба и чиито дефекти са причинени от това;

– за законови регресни искове, които имате срещу нас във връзка с гаранционни права.

(2) По отношение на качеството на стоките, само нашата собствена информация и продуктовото описание на производителя се считат за договорени, а не други реклами, публични промоции и изявления, направени от производителя.

(3) В случай на дефекти, ние предоставяме гаранция чрез ремонт или замяна по наша преценка. Ако дефектът не бъде отстранен, можете да поискате намаление на цената или да се откажете от договора по свое усмотрение. Отстраняването на дефекта е приложимо след неуспешен втори опит, освен ако обстоятелствата не доказват противното, по-специално поради естеството на обекта и/или дефекта или други условия. В случай на ремонт ние не поемаме допълнителните разходи, произтичащи от преместването на артикула на място, различно от мястото на изпълнение, доколкото прехвърлянето не отговаря на предназначението на артикула.

 • 6 Право на задържане, задържане на собственост

(1) Можете да упражните правото на задържане само ако се отнася за вземания от едно и също договорно отношение.

(2) Стоките остават наша собственост до пълното уреждане на всички претенции от текущите търговски отношения. Залагането или възлагането на стоката като гаранция преди прехвърлянето на собствеността върху запазената стока не е разрешено.

(3) Можете да препродадете стоките в правилния ход на дейност. За това всички искове, произтичащи от препродажбата в размер на цената на фактурата, ще бъдат възложени на нас още сега; ще получим заданието. Освен това ще бъдете упълномощени да съберете вземането. Ако не изпълнявате правилно задълженията си за плащане, ние си запазваме правото да съберем вземането.

(4) В случай на свързване и смесване на стоки, които са предмет на запазване на правото на собственост, ние ще придобием съсобственост в пропорцията на стойността на фактурата на стоките по отношение на други обработени артикули по време на обработката.

(5) Ние сме задължени да освободим обезпечения, които ви се дължат, ако и когато възможната стойност на нашите обезпечения надвишава исковете, които трябва да бъдат обезпечени с повече от 10%. Изборът на ценните книжа, които да бъдат освободени, зависи от нас.

 • 7 Избор на право, място на изпълнение, подсъдност

Прилага се германското законодателство с изключение на закона за покупките на ООН. Мястото на изпълнение, както и съдът по юрисдикция ще бъде нашето седалище.

 1. Информация за клиента
 1. Самоличност на продавача

Леома Вижън ООД

Цветомир Митов

Сграда 3 офис 102Б

Гюешево 83

1330 СОФИЯ

България

Телефон: +359884214016

 1. Информация относно сключването на договора

Техническите стъпки за оформяне на договора и оформянето на договора, както и възможността за корекция се извършват съгласно разпоредбата на § 2 от нашите Общи условия (част 1).

 1. Договорен език, запазване на текста на договора

3.1 Езикът на договора е английски.

3.2 Целият текст на договора няма да бъде запазван от нас. Преди да бъде изпратена поръчката или заявката, информацията за договора може да бъде отпечатана чрез функцията за печат на браузъра или запазена електронно.